Kittykatz2214 dating


02-Sep-2016 01:05

kittykatz2214 dating-30

Sex chat skype now

بالانس پایه تمام ترکیب بندی ها می باشد می تواند تصویر را از یک بی نظمی به یک هارمونی و نظم تبدیل کند.اگر شما عکس را با یک خط فرضی به دو قسمت از وسط تقسیم کنید میتوانید سوژه هایتان را در ۲ سمت عکس به گونه ای قرار دهید تا عکستان متعادل یا نا متعادل به نظر بیاید.این قانون از با استفاده ترین تکنیک های عکاسی می باشد.عکسهایی که از این قانون تبعیت میکنند در نهایت تصاویری جذاب می شوند و یک بالانس مناسب بین سوژه و پس زمینه را در خود دارند.اگر درک درستی از وزن بصری در عکس پیدا کنید و با خلاقیت خود ترکیب کنید می توانید مخاطب را به آن جهتی که مدنظر دارید هدایت کنید.در این ترکیب بندی از انرژی که از ترکیب خط و خطوط موجود در اطرافتان است تشکیل میشود و تصویری جذاب را تشکیل می دهد، خطوط مرکز تصویر اطراف پخش می شوند.قانون مثلثی تقریباً در همه چیزهایی که ما می بینیم هست و بهترین راه برای ترکیب مختلف ترکیب بندی ها می باشد مثل استفاده از خطوط ، مسیرها و …

زمانی که شما شروع به عکاسی می کنید و از قانون یک سوم در عکسهایتان استفاده می کنید تصاویرتان طبیعتی و جذاب تر می شود.

در مصاحبه های تلویزیونی خیلی از این قانون استفاده می شود.

من در مقاله های مختلف به وزن بصری اشاره کرده ام اما توضیح آن به این راحتی نمی باشد.

وزن بصری فراتر از سایز یک سوژه در تصویر می باشد و به چیزی در تصویر گفته می شود که اول در عکس دیده می شود و بیشترین زمان را در نگاه کردن از مخاطب می گیرد.

وقتی عکسی به دو قسمت افقی تقسیم می شود با استفاده از موادی مثل انبوه ساختمان ها، درختان و … .این زمانی است که شما تشخیص بدهید که چه بخشی از عکستان بیشتر جذاب است.

مسیری که ما در عکس دنبال می کنیم کاملاً بستگی به انتخاب عکاسی در ترکیب بندی دارد که چشمان ما را به مسیر درست هدایت می کند.ENTPs can be unreliable as they follow their inspiration, wherever it may lead.… continue reading »


Read more