Tajek fuck on hiddencam


20-Nov-2015 11:04

Idag produceras fler dokument än någonsin tidigare.

Där det förr räckte med mappar och manuella arkivskåp för att hålla ordning krävs det nu specialanpassad teknik.

Många dokument produceras internt i de interna nätverken.

Tajek fuck on hiddencam-14

Free online sex chat social networking site

Systemet bygger på en standard som heter OAIS (Open Archival Information System).Det är en ramverksstandard som har sitt ursprung hos rymdforskningen i USA och deras enorma arkiveringsbehov.